اخبار


انتخاب استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن هاشمی در بین 2 درصد دانشمند برتر جهان

  استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن هاشمی انتخاب شایسته جنابعالی در بین 2  درصد دانشمند برتر جهان توسط دانشگاه استنفورد آمریکا را به شما و جامعه چشم پزشکی ایران تبریک عرض می نماییم.

هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران