اخبار


پذیرش مقالات ایراوو از تاریخ اول شهریورماه

 به اطلاع میرساند پژوهشگران محترم می توانند از اول شهریورماه خلاصه مقالات خود را جهت دوازدهمين همايش ساليانه تحقيقات چشم پزشكي و علوم بينايي ايران (IRAVO) حداكثر تا تاريخ 25 دیماه ١٤٠١ از طريق سايت  http://12.iravo.org  ارسال نمايند.