اخبار


وبینار بین المللی موارد چالش برانگیز در جراحی پلاستیک چشم

  وبینار بین المللی موارد چالش برانگیز در جراحی پلاستیک چشم در تاریخ 11 تیرماه ساعت 14 به وقت تهران برگزار خواهد شد.

لینک ثبت نام : https://iravo.org/regmeeting.aspx