اخبار


انتخاب جناب آقای دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی در بین 2 درصد دانشمند برتر جهان

جناب آقای دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی انتخاب شایسته جنابعالی در بین 2  درصد دانشمند برتر جهان توسط دانشگاه استنفورد آمریکا را به شما و جامعه چشم پزشکی ایران تبریک عرض می نماییم.
هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران