اخبار


Workshop: AN OVERVIEW OF OCULAR GENE DELIVERY: FROM LABORATORY TECHNIQUES TO DATA ANALYSIS

 

Thursday 28 Oct , 15:00 - 18:20

پنجشنبه 6 آبان از ساعت 15 الی 18:20

Agenda: Download PDF

 Brochure: Download PDF

به منظور افزایش کیفیت کارگاه و تسهیل دسترسی به تصاویر بررسی شده با نرم افزار Image J، شرکت کنندگان محترم میتوانند از لینک های ذیل استفاده نمایند

برای دانلود و نصب نرم افزار اینجا کلیک کنید

 دانلود تصاویر Dr. Rezaie-images 

دانلود تصویر Dr. Suri-image

  Join Zoom Meeting  لینک ورود به برنامه

https://zoom.us/j/83989335741?pwd=OTBIMmpJdXE3MjhlM1pRUHpoQndEQT09

Meeting ID: 839 8933 5741  

Passcode: IRAVO