اخبار


کارگاه مجازی برگزار شد

 کارگاه مجازی AN OVERVIEW OF OCULAR GENE DELIVERY: FROM LABORATORY TECHNIQUES TO DATA ANALYSIS در تاریخ 6 آبان ماه برگزار شد، جهت دین فیلم رکورد شده اینجا کلیک کنید.