اخبار


اولین وبینار گروه گلوکوم انجمن چشم پزشکی ایران در تاریخ 10 مرداد برگزار شد

اولین وبینار گروه گلوکوم انجمن چشم پزشکی ایران با مدیریت آقای دکتر شاهین یزدانی و سخنرانی آقایان دکتر رامین دانشور ، دکتر کوروس نوری مهدوی ، دکتر ساسان مقیمی ، دکتر حامد اسفندیاری ، دکتر نوید نیلفروشان و دکتر شاهین یزدانی در تاریخ 10 مرداد 1399 برگزار شد این وبینار با استقبالی در حدود 200 نفر بر روی برنامه و 60 نفر به صورت آنلاین بر روی سایت آپارات رو برو شد.