اخبار


وبینار برگزار شد

وبینار ایراوو با عنوان Subretinally injected semiconducting polymer nanoparticles rescue vision in a rat model of retinal dystrophy  برگزار شد همکارانی که موفق به شرکت در برنامه نشدند میتوانند از طریق لینک زیر برای مشاهده آن اقدام نمایید.

اینجا کلیک کنید