اخبار


وبینار ایراوو: مفاهیم و چالش های تفکر انتقادی در تاریخ 30 دیماه برگزار خواهد شد

 از همکاران و پژوهشگران گرامی دعوت می شود در سمپوزیوم فصلی IRAVO که روز پنجشنبه ۳۰ دی از ساعت ۱۱ صبح الی ۱۲:۳۰ تحت عنوان “ مفاهیم و چالش های تفکر انتقادی” برگزار خواهد شد شرکت نمایند.

سخنران جلسه، آقای دکتر سلطانی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و صاحب نظر در زمینه پزشکی مبتنی بر شواهد و همچنین آقایان دکتر فرزاد پاکدل ، دکتر شاهین یزدانی  و دکتر محمد زارعی اعضای پنل خواهند بود.