اخبار


یازدهمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران برگزار شد

 یازدهمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران در تاریخ 5 و 6 اسفندماه برگزار  شد همکارانی که موفق به شرکت در همایش نشدند * جهت مشاهده فیلمهای رکورد شده همایش میتوانند به سایت همایش ایراوو قسمت برنامه های روزانه مراجعه نمایید. اینجا کلیک کنید